Teismui paskyrus biurą bankroto administratore biuras jau vykdo 105 fizinių asmenų bankroto administravimo procedūras.

© Lexuna 2017