Biuro naujienos

Teismui paskyrus biurą bankroto administratore biuras jau vykdo 143 fizinių asmenų bankroto administravimo procedūras.

Teismui paskyrus biurą bankroto administratore biuras jau vykdo 117 fizinių asmenų bankroto administravimo procedūras.

Teismui paskyrus biurą bankroto administratore biuras jau vykdo 105 fizinių asmenų bankroto administravimo procedūras.

© Lexuna 2017