FIND THE ANSWER OF INTEREST:

 • Personal bankruptcy

  K
  Can I go to bankrupt?
  AA natural person bankruptcy proceedings occur, if it can`t meet debt obligations for which payment has become due and the amount of which exceeds 25 MMA. It is 9.500 Eur. Also, if a person is 1) honest 2) it became insolvent on his bad habits 3) He has not been punished for crimes or misdemeanors, according to LR BK 207. 208. 209. 216. 222. 223 str. and his conviction is expired, if it means he has not become insolvent or instituted an unlimited liability legal entity in which the participant is a natural person, bankruptcy case.

  .

 • Legal personal bankruptcy

  K
  Kada įmonė laikoma nemokia?
  AĮmonė laikoma nemokia, jeigu įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
 • Corporate restructing

  K
  Kada gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimas?
  ARestruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė (i) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius, (ii) nėra nutraukusi veiklos, (iii) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, (iv) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos ir (v) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.
 • Property management

  K
  Kas yra turto administravimas?
  ATurto administravimas – turto administratorius administruoja kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantį turtą, veiklą, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas arba kiti įstatymai nustato kitokį turto administravimo būdą.
  K
  Kokios yra turto administravimo rūšys?
  ATurto administravimas gali būti dviejų rūšių – turto paprastasis administravimas ir turto visiškas administravimas.

  Turto paprastasis administravimas yra tuomet, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti, o turto visiškas administravimas, kai administratorius ne tik turi išsaugoti turtą, bet taip pat privalo jį gausinti, tvarkyti taip, kad jis duotų pajamų, bei naudoti tokiam tikslui, kuris yra palankiausias naudos gavėjui.

  K
  Kas gali būti turto administratoriumi?
  A Turto administratoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas. Paprastai turto administratoriumi būna asmenys, kurie turi teisę teikti bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas.
 • Company formation ad reorganization

  K
  Kas gali būti įmonės steigėju?
  AJuridinio asmens steigėjas gali būti asmuo sudaręs sandorį įsteigti juridinį asmenį. Juridinio asmens steigėjai gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys.

  Įstatymai gali numatyti atvejus, kai viešajai tvarkai apsaugoti arba taikant atsakomąsias priemones, tam tikrų juridinių asmenų steigėju ar dalyviu negali būti užsienio valstybės juridinis asmuo ar kita organizacija arba užsienio pilietis.

  K
  Kas yra įmonės pertvarkymas?
  APertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Viešasis juridinis asmuo, išskyrus valstybės ir savivaldybės įmones, negali būti pertvarkomas į privatųjį juridinį asmenį.

NERADOTE ATSAKYMO? PARAŠYKITE MUMS