Įmonių bankrotas

Mūsų Bendrovėje dirbantys Bankroto administratoriai yra sukaupę didelę patirtį įmonių bankroto administravimo srityje.

31

Įmonių bankroto administravimo procedūros, kurias vykdo Bendrovėje dirbantys Bankroto administratoriai.

256

Įmonių bankroto administravimo procedūros, kurias Bendrovėje dirbantys Bankroto administratoriai yra užbaigę.

11

Metų patirtis Bendrovėje dirbančių Bankroto administratorių, kurie vykdo Įmonių bankroto administravim procedūras.

Kokios galimos įmonės bankroto bylų procedūros

 

 • Neteisminis bankrotas

  Bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka, jeigu sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priėmimo dieną yra tenkinamos šios sąlygos:
  1) teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais;
  2) į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus;
  3) nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
  2. Jeigu nėra tenkinamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos, bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka tik tuo atveju, jeigu mokesčių administratorius, ieškovas ir (ar) išieškotojas sutinka.
  3. Sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka laikomas priimtu, jeigu jam pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų juridinio asmens turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios sprendimo priėmimo dieną.

 • Teisminis bankrotas

 • Supaprastintas bankrotas

REGISTRUOTIS KONSULTACIJAI

Užpildykite žemiau esančią formą ir gaukite nemokamą ir konfidencialią pradinę konsultaciją.