Yправление и управление недвижимостью

Turto administravimas paprastasis, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti, ir turto visiškas administravimas, kai administratorius ne tik turi išsaugoti turtą, bet taip pat privalo jį gausini, tvarkyti taip, kad jis duotų pajamų, bei naudotis tokiam tikslui, kuris yra palankiausias naudos gavėjui.