НАЙТИ ОТВЕТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ИНТЕРЕС:

 • Личное банкротство

  K
  Ar galiu bankrutuoti?
  AFiziniam asmeniui bankroto byla iškeliama, jei jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA. Šiuo metu tai sudaro 9.500 €. Taip pat, jeigu asmuo yra (i) sąžiningas, (ii) tapo nemokus ne dėl savo žalingų įpročių, (iii) nebuvo nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, pagal LR BK 207, 208, 209, 216, 222, 223 str. ir jo teistumas yra išnykęs, jeigu dėl to jis netapo nemokus ar (iv) iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.

  .

 • Личное банкротство

  K
  Kada įmonė laikoma nemokia?
  AĮmonė laikoma nemokia, jeigu įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
 • Корпоративная реструктуризация

  K
  Kada gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimas?
  ARestruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė (i) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius, (ii) nėra nutraukusi veiklos, (iii) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, (iv) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos ir (v) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.
 • Управление недвижимостью

  K
  Kas yra turto administravimas?
  ATurto administravimas – turto administratorius administruoja kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantį turtą, veiklą, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas arba kiti įstatymai nustato kitokį turto administravimo būdą.
  K
  Kokios yra turto administravimo rūšys?
  ATurto administravimas gali būti dviejų rūšių – turto paprastasis administravimas ir turto visiškas administravimas.

  Turto paprastasis administravimas yra tuomet, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti, o turto visiškas administravimas, kai administratorius ne tik turi išsaugoti turtą, bet taip pat privalo jį gausinti, tvarkyti taip, kad jis duotų pajamų, bei naudoti tokiam tikslui, kuris yra palankiausias naudos gavėjui.

  K
  Kas gali būti turto administratoriumi?
  A Turto administratoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas. Paprastai turto administratoriumi būna asmenys, kurie turi teisę teikti bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas.
 • Создание и реорганизация компаний

  K
  Kas gali būti įmonės steigėju?
  AJuridinio asmens steigėjas gali būti asmuo sudaręs sandorį įsteigti juridinį asmenį. Juridinio asmens steigėjai gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys.

  Įstatymai gali numatyti atvejus, kai viešajai tvarkai apsaugoti arba taikant atsakomąsias priemones, tam tikrų juridinių asmenų steigėju ar dalyviu negali būti užsienio valstybės juridinis asmuo ar kita organizacija arba užsienio pilietis.

  K
  Kas yra įmonės pertvarkymas?
  APertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Viešasis juridinis asmuo, išskyrus valstybės ir savivaldybės įmones, negali būti pertvarkomas į privatųjį juridinį asmenį.

NERADOTE ATSAKYMO? PARAŠYKITE MUMS