VISUOMENINĖ VEIKLA

Mūsų vykdomais visuomeniniais projektais mes siekiame įkvėpti, paskatinti ir sujungti žmones keičiant ar tobulinant savo gyvenimus.

VDU Teisės fakulteto mecenatas

Šv. Juozapo teisės klinikos partneris